Dit is een titel

Artikel 1. Toepasselijkheid

  1. Dit is de Privacyverklaring van Embrace SBS B.V., gevestigd te Groningen, KvK-nummer 01170164 (hierna: “Embrace”).
  2. Deze Privacyverklaring is van toepassing op het gebruik van de App genaamd: “Embrace mobile”, bekend onder App name “Embrace” en de daaraan verwante diensten die Embrace aan een Gebruiker levert (hierna: De App). Deze Privacyverklaring maakt onderdeel uit van de Algemene Voorwaarden, die van toepassing zijn tussen Embrace en de Gebruiker.
  3. De begrippen zoals gehanteerd in de EULA van Embrace worden in deze Privacyverklaring op dezelfde wijze gebruikt. De Algemene Voorwaarden zijn vindbaar op https://www.embracesbs.com/privacy-app en ze worden op eerste verzoek naar de Gebruiker toegestuurd.

Artikel 2. Gebruik van persoonsgegevens en Data door Embrace

  1. In De App zal geen data van de Gebruiker (hierna: De Data) worden opgeslagen door Embrace. De Data, welke persoonsgegevens kunnen zijn, kunnen via De App worden geraadpleegd en worden daarmee verwerkt in de zin van de Wet bescherming persoonsgegevens. Hierbij gaat het om foto’s, die gemaakt worden met het mobiele apparaat waarmee de App wordt gebruikt. De Data wordt via de App doorgestuurd naar de Embrace omgeving.
  2. Embrace verwerkt anonieme gebruiksdata die ontstaan door het gebruik van De App. Deze data worden gebruikt voor analyse en voor verbetering van De App en de andere producten en diensten van Embrace.
  3. Door akkoord te gaan met onderhavige Privacyverklaring, geeft de Gebruiker toestemming aan Embrace om de in dit artikel genoemde verwerkingen van persoonsgegevens.

Artikel 3. Inzage en wijziging

  1. De Gebruiker kan zijn eigen Data altijd inzien in De App. De Gebruiker heeft het recht om zijn persoonsgegevens, voor zover niet in te zien in de App, die worden verwerkt door Embrace, in te zien.
  2. De Gebruiker heeft het recht om de Data, indien niet correct, te (laten) wijzigen.
  3. Voor wijzigingsverzoeken kan de Gebruiker contact opnemen met Licentienemer of Embrace. Voor contactgegevens zie de website van Embrace: https://www.embracesbs.com/.
  4. De App en de informatiesystemen waarbinnen persoonsgegevens worden verwerkt door Embrace, worden door Embrace adequaat beveiligd.

Artikel 4. Overig

Het kan voorkomen dat het privacybeleid van Embrace en deze Privacyverklaring wijzigt. Embrace heeft te allen tijde het recht om dat te doen en brengt u hiervan op de hoogte. Embrace raadt u aan om regelmatig de meest recente versie van de Privacyverklaring te bekijken. Op uw verzoek wordt deze u door Embrace toegezonden. Indien u vragen of opmerkingen hebt, kun u contact met Embrace opnemen. Voor contactgegevens zie de website van Embrace: https://www.embracesbs.com/.